Natisni

OVE 2012

05. 06. 2012 | Hotel Mons, Ljubljana

V konferenčnem središču Mons se je že šestič zapored zbrala znanstvena stroka, gospodarstveniki in zainteresirana javnost s področja obnovljivih virov ter učinkovite rabe energije. Dvanajst predavateljev je več kot 140. prijavljenim udeležencem predstavilo novosti s področja resorne zakonodaje ter tehnološke inovacije in rešitve za prihodnost.

Natisni

OVE 2011

07. 06. 2011 | Hotel Mons, Ljubljana

Za nami je uspešna, že 5. konferenca Obnovljivi viri in učinkovita raba energije, ki je potekala v hotelu Mons v Ljubljani. Ponovno smo uspeli privabiti zanimive govorce in veliko število poslušateljev, ki so bodisi pomembni igralci na trgu obnovljivih virov in učinkovite rabe energije bodisi ljubiteljsko zainteresirani za ohranjevanje okolja.

Natisni

OVE 2010

08. 06. 2010 | Hotel Mons, Ljubljana

Uspešno smo zaključili že 4. konferenco Obnovljivi viri in učinkovita raba energije 2010, ki je potekala 8. junija 2010 v Hotelu Mons v Ljubljani in na kateri smo gostili okoli 150 udeležencev iz slovenskih podjetij.

Natisni

OVE 2009

04. 06. 2009 | Hotel Mons, Ljubljana

Tretja konferenca o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije, ki je že tradicionalno potekala v hotelu Mons v Ljubljani 04. 06. 2009, je privabila že več kot 150 udeležencev. Dogodek je odprl mag. Janez Kopač, direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo. Predavanja o spodbudah lokalnih skupnosti k uporabi obnovljivih virov in bolj učinkoviti rabi energije, državno financiranje podjetij in podporna shema za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov so požela največ zanimanja.

Natisni

OVE 2008

Energija med nami

23. 4. 2008 | Hotel Mons, Ljubljana

Druga konferenca z naslovom ENERGIJA MED NAMI, ki je že tradicionalno potekala v hotelu Mons v Ljubljani 23. 4. 2008, je privabila že več kot 120 udeležencev. Dogodek je odprl župan Ljubljane Zoran Janković. Vsebina konference se je dotikala uveljavitve novih oblik pridobivanja energije iz obnovljivih virov, kot so lesna biomasa, bioplin in druga biogoriva ter načinov financiranja novih oblik pridobivanja energije.

Natisni

OVE 2007

Prijazne energije v lokalni skupnosti

17. 5. 2007 | Hotel Mons, Ljubljana

Prva konferenca o obnovljivih virih energije, ki je pod naslovom PRIJAZNE ENERGIJE V LOKALNI SKUPNOSTI potekala 17. 5. 2007 v hotelu Mons v Ljubljani, je privabila kar 100 udeležencev s področja energetike in predstavnikov lokalnih skupnosti, ki so predstavili svoje izkušnje pri vpeljavi sistemov za pridobivanje energije iz obnovljivih virov.